Studiefasen Suikerplein

Suikerplein Jongeren

In 2008 is gestart met Suikerplein Jongeren in het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen (KDCN) voor jongeren met diabetes type 1. Gekoppeld aan onderzoek naar de ervaringen om de toepasbaarheid te onderzoeken. De ervaringen waren positief wat betreft gebruik en acceptatie onder jongeren en het behandelteam.


Suikerplein Ouders

In 2011 heeft dit geleid tot uitbreiding naar Suikerplein ouders, voor ouders van jonge kinderen met diabetes type 1. Suikerplein is tijdens deze studie gebruikt door zeven ziekenhuizen. In deze studie is gekeken naar de ervaringen van ouders. Daarnaast is gekeken naar gebruik en opvoedingsstress. Dit onderzoek wordt momenteel afgerond.